• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Наставак инвестиција у Луку Нови Сад

Директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић и генерални директор компаније ,,DP World а.д. Нови Сад'' Клаудиу Негреану потписали су данас Уговор о учешћу у финансирању изградње и реконструкције лучке инфраструктуре лучког подручја луке у Новом Саду.

Вредност овог развојног пројекта је 28 милиона евра и представља наставак инвестиција оператера у Луку Нови Сад, у складу са Уговором о обављању лучке делатности који су Агенција и DP World закључили 2019. године. Према поменутом Уговору, оператер ће током обављања делатности улагати средства у инфраструктуру, супраструктуру и опрему, а нарочиту пажњу посветиће осавремењивању механизације и процеса управљања луком.

Радови ће се одвијати у две фазе и обухватају, између осталог, реконструкцију лучких саобраћајница и постојећег кејског зида као и изградњу новог кејског зида.

Вук Перовић изјавио је након потписивања да Лука у Новом Саду, захваљујући повољном географском положају, има важну улогу у лучком сектору у Србији и да очекује да ће планиране инвестиције допринети расту обима претовара у луци у Новом саду, као и индустријских делатности у залеђу ове луке.