• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Нова лучка подручја марина и међународног путничког пристаништа

<п>Влада Србије усвојила је уредбе о проглашењу лучких подручја две марине, у Смедереву и Великом Градишту и лучког подручја међународног путничког пристаништа у Шапцу. Иницијативу за проглашење лучких подручја агенција је упутила у претходном периоду преко надлежног министарства.

Марина у Смедереву

Агенција за управљање лукама је финансирала израду техничке документације за проглашење лучког подручја смедеревске марине. Током ове године очекују се улагања у чишћење акваторије (багеровање) на локацији марине. Предности Смедерева за развој марине су повољан положај, односно непосредна близина Смедеревске тврђаве и други спортско-рекреативни и културни садржаји.

Марина у Великом Градишту

Поред израде техничке документације за проглашење лучког подручја, отпочела је реализација изградње марине у Великом Градишту, као резултат Меморандума о разумевању потписаног са Министарством туризма. Марина ће се налазити на Дунаву, у непосредној близини Сребрног језера, а Велико Градиште ће се на тај начин уврстити међу атрактивне дестинације за наутичаре.

Међународно путничко пристаниште у Шапцу

Рад Агенције за на развоју реке Саве за крузинг резултирала је улагањем у изградњу међународног путничког пристаништа у Шапцу. Радови укључују изградњу плутајућег објекта са шиповима, док ће се на самом објекту налазити просторије за смештај свих надлежних служби и лучког оператера. Реализација овог инфраструктурног пројекта допринеће искоришћењу потенцијала Саве за унапређење међународног и домаћег речног путничког саобраћаја.

Изградња марина и пристаништа на Дунаву и Сави једна је од активности новог пројекта „Заплови Србијом“ који Агенција отпочиње у циљу подизања свести туриста, пословне јавности и локалних самоуправа о могућностима за развој наутике.

Уредбе можете пронаћи ОВДЕ.