• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Нова услуга АУЛ за трећа лица

Агенција за управљање лукама је на својој интернет страници поставила електронску форму уписника лучких и пристанишних оператера којима је издато одобрење за обављање лучке делатности.
На овај начин АУЛ је омогућила јавности једноствану претрагу и коришћење података о уписаним лучким оператерима.

Уписник лучких и пристанишних оператера можете погледати овде.