• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Нови износи накнада за коришћење јавних добара

Изменом Законa о накнадама за коришћење јавних добара, која се примењује од 1. јануара 2024. године, висина накнада повећана је за 10,2 одсто.

Обвезник плаћања накнаде је привредно друштво или друго правно лице које користи добро у општој употреби.

Износи лучких и пристанишних накнада за употребу обале, пристајање и лежарину, које Агенција обрачунава и наплаћује у складу са Законом, могу се пронаћи на следећем линку, у Прилогу 8, табелама 1-4.