• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Обавештење лучким и пристанишним оператерима о мерама Управе за ветерину

Управа за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавестила је Агенцију за управљање лукама о неопходним активностима у лукама и пристаништима, које представљају ветеринарску меру за смањење односно уклањање ризика од уноса заразне болести Афричка куга свиња у Републику Србију.

У допису Управе за ветерину наводи се да је у Републици Румунији и Републици Мађарској службено потврђена опасна заразна болест животиња- Афричка куга свиња (pesttis suum africana). Како се Република Србија граничи са Републиком Румунијом и Републиком Мађарском, постоји опасност да се ова болест унесе на територију Републике Србије.

У складу са ветеринарским прописима, у циљу контроле заразних болести, кухињски отпад и храна из личног пртљага се као споредни произбоди животињског порекла Категорије 1 уништавају спаљивањем и ко- спаљивањем, односно користе се као обновљив извор енергије а могу се уклонити на депонији, коју је министарство надлежно за заштиту животне средине одредило за те намене. Уколико се не поступи у складу са наведеним условима, постоји велики ризик од уноса ове заразне болести, што је на основу искуства других земаља, у којима је ова болест званично потврђена, био пут уноса болести у земљу.

Управа за ветерину истиче да је на копненој граници са Републиком Румунијом и Републиком Мађарском предузет низ мера, и да је сличне мере неопходно увести и за аеродроме и луке.

Тренутна ситуација на аеродромима и у лукама, према речима Управе за ветерину, је таква да се приликом сакупљања отпада, пластика, стакло и остали материјали који нису животињског порекла, не одвајају од остатака хране и паковања у којима је храна била, с обзиром на то да не постоје услови за њихово одвајање због ограниченог времена уклањања и чишћења авиона, односно бродова. Тако сакупљен кухињски отпад из међународног промета, помешан са пластиком, стаклом и другим материјалима, одвози се на депоније, које нису одобрене за ове намене, што је у супротности са ветеринарским прописима и има за последицу могућност уношења болести Афричка куга свиња, будући да ризик од уношења заразе није под контролом.

Како би се пратила следљивост материјала Категорије 1, свако ко својим радом ствара споредне производе животињског порекла (аеродром, луке и гранични прелази) у обавези је да поднесе захтев за упис у Регистар објекта и доделу ветеринарског контролног броја.

Власник, односно држалац отпада (аеродром, луке и гранични прелази) дужан је да поступа у складу са Законом о управљању отпадом и Законом о ветеринарству, односно да обезбеди да се у међуобјекту за поступање са материјалом Категорије 1, који може бити сопствен или међуобјекту овлашћеног оператера, а који се налази у евиденцији Управе за ветерину, спорни материјал издвоји из осталог отпада и спали у пећи за спаљивање која се налази у бази Управе за ветерину. Остали отпад се у међуобјекту третира ради уклањања ризика од појаве заразне болести и власник отпада са њим даље поступа у складу са Законом о управљању отпадом.

Оператери који су одобрени за сакупљање материјала Категорије 1, а налазе се у евиденцији Управе за ветерину су: Александар Милићевић, занатска радња и откуп кожа Алекс продукт, Краљево и Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда.

Молимо све лучке оператере да се придржавају упутстава наведених у допису.