• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛУЧКИМ ОПЕРАТЕРИМА

Управа за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавестила је Агенцију за управљање лукама о неопходним активностима у лукама и пристаништима, које представљају ветеринарску меру за смањење односно уклањање ризика од уноса заразне болести Афричка куга свиња у Републику Србију.

У допису Управе за ветерину наводи се да је 01. августа 2017. године у Републици Румунији службено потврђена опасна заразна болест животиња- Афричка куга свиња (pesttis suum africana). Како се Република Србија граничи са Републиком Румунијом, постоји опасност да се ова болест унесе на територију Републике Србије.

На основу искуства земања у којима је болест званично потврђена, и на основу научних сазнања о начину преношења ове болести, утврђено је да постоји вероватноћа да се Афричка куга свиња у земљу унесе преко кухињског отпада из међународног промета, односно кроз храну коју путници носе са собом у личном пртљагу.

Постпупање са кухињским отпадом и храном коју путници носе са собом у личном пртљагу у међународном промету регулисано је Правилником о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско- санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице (у даљем тексту Правилник), и сврстани су у материјал Категорије 1, односно материјал највишег ризика, и као такав мора се третирати на јасно прописан начин.

Афричка куга свиња наноси економску штету, лако се преноси месом домаћих или дивљих свиња, као и храном која садржи месо свињског порекла. У складу са зим, Управа за ветерину је Наредбом о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести Афричке куге свиња у Републику Србију прописала забрану уноса пошиљака. Изузета је храна у оригиналној, неотвореној металној конзерви (производи третирани у херметички затвореној посуди- конзерви), са постигнутом Fo вредношћу од три или више.

Кухињски отпад и одузета храна у личном пртљагу путника су ризични материјали којима се болест може унети у земљу (категорија 1). Агенција за управљање лукама обавештава све лучке оператере да је неопходно да се на местима пристајања бродова и других пловила обезбеди забрана изношења хране постављањем видних натписа.

Ако лучки оператер прихвати кухињски отпад са бродова и других пловила, обавезан је да активности усклади са Законом о ветеринарству, односно са чланом 12. Правилника. Овим чланом прописане су могућности за поступање са материјалом Категорије 1, а то су уништавање спаљивањем и ко- спаљивањем, коришћење као обновљив извор енергије и закопавање на депонији, коју је министарство надлежно за заштиту животне средине одредило за те намене.

Контејнери и друга амбалажа у којима се чувају споредни производи животињског порекла из међународног промета, морају бити видно обележени словима црне боје: КАТЕГОРИЈА 1, САМО ЗА УНИШТЕЊЕ.

Евидентираће се количина испорученог материјала Категорије 1, као и доказ следљивости, у складу са Правилником. Пошиљку прате потврде о испоруци и преузимању.

Материјал Категорије 1 тренутно се може спалити, односно ко- спалити у пећи за спаљивање у ВУ Напредак у Ћуприји- контак особа др Ђорђе Стевановић, 063 709 88 06, и у ВСИ Ниш- контакт особа др Милош Петровић, 063 463 533.

Молимо све лучке оператере да се придржавају упутстава наведених у допису.