• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Обавештење о одлагању наплате лучких и пристанишних такси

У складу са закљуцима са састанка одржаног дана 31.01.2014. године у Привредној комори Србије, коме су присуствовали представници Министарства саобраћаја, представници АУЛ-а и представници лука и бродарстава, Агенција за управљање лукама је извршила нову анализу прописаних износа лучких и пристанишних такси и ОБАВЕШТАВА да:

Имајући у виду тренутно стање у привреди, као и намеру Агенције за управљање лукама да се подржи привредна активност у Републици Србији и стимулише коришћење водног саобраћаја, као и уважавање примедби и сугестија будућих обвезника лучких и пристанишних такси, Управни одбор Агенције за управљање лукама предложио је израду одрећених измена и допуна Одлуке о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси.

У складу са тим, почео је активан рад на изменама и допунама Одлуке о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси. По добијању неопходних сагласности за ступање на снагу нове Одлуке, текст Одлуке о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси, као и нови датум ступања на снагу, ће бити објављен на сајту Агенције за управљање лукама.