• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Обилазак луке у Новом Саду

Представници Агенције за управљање лукама посетили су луку у Новом Саду. Том приликом су са лучким оператером, компанијом "DP World a.d. Нови Сад" разговарали о реализацији развојних пројеката у новосадској луци.

Током посете уприличен је обилазак радова који се изводе на изградњи инфраструктуре вертикалног кеја. Поред тога, представници Агенције упознали су се са радовима на изградњи отвореног складишта за потребе контејнерског терминала. Поменути пројекти представљају најважније улагање у лучку инфраструктуру, чиме се повећава безбедност и ефикасност лучких услуга.

У складу са Уговором о обављању лучке делатности, који су Агенција и DP World потписали 2019. године, укупне планиране инвестиције оператера у инфраструктуру и супраструктуру износе у 35 милиона евра. План инвестирања укључује изградњу вертикалног кеја, силоса и реконструкцију складишта а током претходног периода уложена су средства у модернизацију механизације.

Стратешки циљеви Владе Србије теже ка томе да се у Србији повећа удео превоза робе унутрашњим пловним путевима у укупном обиму превоза робе свим врстама саобраћаја. На тај начин улагања у лучку инфраструктуру унапредиће унутрашњи водни саобраћај, како би био препознат као најпогоднија грана транспорта за превоз већих количина терета.

Агенција ће и у наредном периоду наставити да подржава компанију "DP World" у реализацији инвестиционих пројеката имајући у виду њихов значај за унапређење оперативног рада, квалитета и брзине пружања услуга у тој луци. Подршка Агенције и Владе Србије допринеће томе да новосадска лука постане важан интермодални терминал не само у Србији, већ у региону и шире, закључено је приликом обиласка.