• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Објављен тендер за продају Луке Нови Сад

Министарство привреде Србије огласило је продају 99,4 одсто акција Луке Нови Сад по почетној цени од око 15,98 милиона евра.

Право учешћа на тендеру имају фирме које се баве лучком делатношћу у последњих десет година у континуитету и да су у 2017. години имале приход од најмање 30 милиона евра, као и да су у свакој од последње три године имале претовар од 1,4 милиона тона.

Како је раније најављено, приватизацијом ће бити обезбеђено више од 15 милиона евра инвестиционог улагања у развој луке: изградњу нове оперативне обале, новог силоса и механизације. То ће умногоме убрзати њен рад, јер лука тренутно остварује претовар од око милион тона робе годишње, а капацитети су јој већи од 2,5 милиона тона.

На ранији позив за достављање писама о заинтересованости за приватизацију Луке Нови Сад јавило се 12 фирми и инвеститора.

Рок за подношење пријава за учешће на тендеру је 22. октобар, а отварање понуда заказано је за 24. октобар 2018. године.