• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Обустављена пловидба на Дунаву, Сави и Тиси

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре прогласило је данас обуставу пловидбе на Дунаву, од Бездана до Прахова, и на Сави.

Обустава важи за сва пловила, односно за теретне и путничке бродове и чамце, осим бродова ангажованих за ванредне ситуације и спашавања.

Пловидба је обустављена од Бездана до Голупца због појаве леда, а од Голупца до Прахова због јаких удара ветра.

На Тиси, на каналу Дунав - Тиса - Дунав, саобраћај је обустављен пре два дана и та одлука је још на снази.

Обустава пловидбе биће на снази док се не створе услови за несметану и безбедну пловидбу.