• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Одржан округли сто у Привредној комори Србије на тему потенцијала развоја марина у Републици Србији

У Привредној комори Србије одржан је Округли сто на тему дефинисања мрежа марина на Сави и доњем Подунављу. Округли сто, који су организовали Удружење за туризам Привредне коморе Србије и Агенција за управљање лукама, окупио је и представнике Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, града Београда, Београдвода, Србијавода, Покрајинског секретаријата за туризам и привредну и других релевантних институција.

Тијана Маљковић, секретар Удружења за туризам, отварајући скуп захвалила се представницима Агенције за управљање лукама на иницијативи за одржавање састанка. Маљковић је нагласила да је Групација за наутичку привреду и туризам основана пре 25 година и да је у питању најстарија групација у Привредној комори Србије.

Вук Перовић, в.д. директора Агенције за управљање лукама, рекао је да је изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама које су на снагу ступиле у јуну ове године, Агенција добила надлежност над маринама као пристаништима за посебне намене. Објаснио је да ће Агенција у наредном периоду утврђивати подручја за марине, издавати одобрења за обављање делатности у маринама и водити регистар оператера који ће обављати лучку делатност у маринама. Према његовим речима, Закон је направио јасну поделу између привезишта за чамце које су превасходно намењени за пријем и чување пловила, и за које ће бити надлежна локална самоуправа, од марина које су карактеристични објекти наутичког туризма и поред чувања подразумевају и опрему, односно снабдевање пловила.

Перовић је рекао да је у претходном периоду забележен пораст у путничком и теретном саобраћају. На међународним путничким пристаништима евидентирано је, до краја октобра, 1144 пристајања крузера, са више од 157000 употреба обале од стране путника. Када је реч о теретном саобраћају, Перовић је изразио очекивања да ће до краја 2018. године бити претоварено рекордних 12 милиона тона робе у лукама у Србији.

‘’Марине имају важну улогу у развоју наутичког туризма. Зато је важно да Привредна комора Србије донесе стратешка документа, којима ће се дефинисати мрежа марина на међународним, међудржавним и државним пловним путевима у доњем Подунављу и на Сави . Желео бих да напоменем да је Покрајинска влада, у складу са Законом, већ започела поступак доношења кровног документа за Војводину. Доношење и усвајање документа биће основ за укључење локалних самоуправа, у циљу израде планских докумената и означиће почетак друге фазе која се односи на дефинисање подручја марина и издавање лиценци’’, закључио је Вук Перовић.

Вељко Ковачевић, помоћник министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, објаснио је да су по први пут од доношења законске регулативе за луке и пристаништа, марине у надлежности Агенције за управљање лукама и да ће уређење ове области бити у фокусу у наредном периоду. Ковачевић је рекао да очекује да ће сарадња државних институција, ресорних министарстава и Групације допринети успешном развоју марина и наутичког туризма.

Петар Ђорђевић, председник Групације за наутичку привреду и туризам, истакао је да је наутика једна од окосница туризма и изразио захвалност Агенцији за укључивање у заједничко решавање изазова. ‘’Захвални смо што имамо прилику да први пут, након 25 година од оснивања Групације, разговарамо са представницима државних институција и министарства. Сматрамо да је задатак свих нас да се посветимо уређењу марина и искористимо њихов потенцијал’’, нагласио је Ђорђевић.

На Округлом столу је договорено да Привредна комора Србије изради студију о мрежама марина на међудржавним, међународним и државним пловним путевима, којом ће бити одређене потенцијалне локације за развој марина као објеката наутичког туризма.

Održan okrugli sto u Privrednoj komori Srbije na temu potencijala razvoja marina u Republici Srbiji
Održan okrugli sto u Privrednoj komori Srbije na temu potencijala razvoja marina u Republici Srbiji
Održan okrugli sto u Privrednoj komori Srbije na temu potencijala razvoja marina u Republici Srbiji
Održan okrugli sto u Privrednoj komori Srbije na temu potencijala razvoja marina u Republici Srbiji
Održan okrugli sto u Privrednoj komori Srbije na temu potencijala razvoja marina u Republici Srbiji
Održan okrugli sto u Privrednoj komori Srbije na temu potencijala razvoja marina u Republici Srbiji