• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Одржана јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама

У организацији Удружења услуга Привредне коморе Војводине (ПКВ) и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) – Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе, у уторак, 22. августа 2017. године у Привредној комори Војводине одржана је јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама.

Нацрт закона има за циљ да усагласи Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама са прописима Европске уније (ЕУ), пре свега са одредбама Директиве Савета 2014/112/ЕУ о спровођењу Европског споразума о утврђивању одређених видова организације радног времена у пловидби унутрашњим водним путевима, као и са Директивом 2016/1629 Европског парламента и Савета о утврђивању техничких правила за пловила унутрашње пловидбе.

Поред усаглашавања са наведеним прописима ЕУ, у примени Закона утврђена је потребно је прецизирати значење појединих појмова и уредити питање постепене релокације привремених депонија шљунка и песка, у циљу привођења намени градског грађевинског земљишта за реализацију развојних пројеката у градовима који се налазе на Дунаву, Сави и Тиси.

Вељко Ковачевић, помоћник министра за водни саобраћај и безбедност пловидбе из МГСИ представио је учесницима расправе предложене измене и допуне постојећег Закона. Састанку су присуствовали Вук Перовић, в.д. директора Агенције за управљање лукама, Ирена Коњевић, руководилац Групе за унутрашњу пловидбу и међународни водни саобраћај у ресорном Министарству, Иван Јовановић из Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Милош Косанић из Привредне коморе Србије и представници привредних друштава: Нафтахем Сремска Каменица, Лука Нови Сад, ЦРХ агрегати Поповац, Лука Сента, Лука Бачка Паланка и Викториа Логистик, Кластер транспорта и логистике Војводине, Хидра Гроцка, ЈВП Воде Војводине, ЈП Урбанизам Нови Сад, Лука Дунав Богојево, Елите бункер група.

На састанку је договорено да се све изнете примедбе, предлози и сугестије доставе Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Наредна Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама одржаће се 28. августа у Привредној комори Србије.

Одржана јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
Одржана јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама