• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Одржана јавна расправа о Нацрту закона о накнадама

Нацртом закона о накнадама за коришћење јавних добара предвиђено је укупно 57 врста накнада, шест мање него раније, истакнуто је у Привредној комори Србије на јавној расправи о том пропису.

У Министарству финансија наводе да је израда Нацрта закона о накнадама за коришћење јавних добара била неопходна како би се раздвојиле административне таксе и накнаде. Циљ Министарства финансија је доношење савременог закона, усклађеног са критеријумима ЕУ, који се неће дуплирати са постојећим пореским инструментима.

Укупан износ накнада који се плаћају тренутно по позитивним прописима у Србији, износи око 65 милијарди динара, односно око 1,5 посто БДП-а. У процесу припреме овог закона је, на нивоу врста накнада, брисано шест накнада, јер се сажимају са неким другим или је процењено да нису неопходне.

Када је реч о лучким и пристанишним накнадама, оне ће се и даље наплаћивати и то директном применом закона од 01. јануара 2019, чиме престаје да важи Одлука о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада.

Нацрт закона сачињен је у оквиру рада Радне групе у чијем саставу су, поред представника Министарства финансија, били и представници других министарстава, задужених за питања енергетике, рударства, пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и животне средине, саобраћаја, туризма и телекомуникација. Сви учесници Округлог стола, чланови ПКС, позвани су да своје предлоге за унапређење Нацрта закона, доставе Привредној комори Србије, која ће обједињене коментаре упутити Министарству финансија, у току трајања јавне расправе.