• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Одржана конференција ,,Danube Ports Info Day’’

У Минхену је 05. јуна одржана конференција "Danube Ports Info Day", у оквиру међународног пројекта ,,DAPhNE’’, на којем Агенција за управљање лукама учествује као ИПА партнер. Циљ конференције је да се луке на Дунаву представе као чворишта за логистику и услуге, али и као најповољније локације за покретање послова који укључују водну и интермодалну инфраструктуру. Конференција је одржана у склопу минхенског Сајма логистике, који сваке године окупља више од 2000 излагача.

Други по реду скуп ,,Danube Ports Info Day’’ организовали су Pro Danube International и Лука Енс, у сарадњи са осталим партнерима на пројекту ,,DAPhNE’’.

,Danube Ports Info Day’’ омогућио је учесницима дискусију о развоју лука, лучке инфраструктуре, дигитализације у лучком сектору, као и о новим тржиштима у Дунавском региону и унапређењу капацитета људских ресурса у лукама. Како је на конференцији речено, заједничка тежња је да се међународне луке на Дунаву ефикасно трансформишу у центре за регионални развој.

Представници Агенције за управљање лукама су на панел дискусији посвећеној модернизацији лука говорили о актуелним пројектима за проширење лучких капацитета лука у Србији. Осврнули су се и на примену информационих технологија у раду Агенције и представили софтвер ,,Track and trace’’ који је развијен и имплементиран као резултат учешћа на пројекту ,,DAPhNE’’.

Стални дијалог између представника индустрије и лучких управа идентификоваће могућности за развој нових потенцијала тржишта и реализацију заједничких пројеката, закључено је на конференцији.