• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Одржана конференција "Марине – развојна шанса наутичког туризма"

Агенција за управљање лукама и Удружење за туризам Привредне коморе Србије одржали су у уторак, 30. новембра 2021. године онлајн конференцију под називом ,,Марине – развојна шанса наутичког туризмаʼʼ, посвећену представљању Студије развоја микролокација мреже марина на Дунаву и Сави, коју је израдила Агенција. Скупу су присуствовали представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Дирекције за водне путеве, Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Градског завода за урбанизам, Групације за наутичку привреду и туризам и други.

Директор Агенције Вук Перовић истакао је да је конференција један у низу састанака које ће Агенција организовати, у циљу заједничког рада на промоцији наутичког туризма у Србији. Осврнуо се на кораке у нормирању области марина који су направљени у претходном периоду – дефинисање услова за марине у Уредби о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремено претоварна места као и проглашење првих лучких подручја за марине у Кладову и Голупцу од стране Владе Републике Србије, а која су утврђена на иницијативу Агенције. ,,Препознали смо марине као важан део наутичког туризма и израдили Студију развоја микролокација мреже марина на Дунаву и Сави. Студија заокружује правни оквир и пружа могућност за развој ове туристичке гране. Дефинисањем мреже марина стварају се услови за инвестирање у ову област и подстицање нових инфраструктурних пројеката, који подразумевају изградњу, опремање и отварање марина. Одређено је девет локација за даљу разраду техничких решења – пет на Дунаву, две на Сави и две у граду Београду. Осим тога, потписали смо почетком септембра ове године Меморандум о разумевању у области унапређења наутичког туризма са Министарством трговине. Меморандумом ће се поспешити наутички туризам у Србији, јер је њима истакнута важност изградње и отварања нових међународних путничких пристаништа и марина. Агенција ће, у складу са меморандумом, радити на планирању капиталних и приоритетних пројеката и њиховој ефикасној реализацији. Планови Агенције у наредном периоду, у овој области, предвиђају покретање иницијатива за проглашење нових лучких подручја марина, избор лучких оператера за марине, инвестиционе пројекте изградње марина и подизање видљивости наутичких потенцијала Србије у домаћим и међународним оквирима, у циљу повећања укупних прихода од туризма. Очекујемо да ће током 2022. године почети инвестирање у марине, и то у Голупцу'', најавио је Перовић. Рекао је да је Агенција је као друштвено одговорна институција у фокус пословања поставила и питање заштите животне средине, као и да подржава акције чишћења река. Према његовим речима, покренута је израда Студије изводљивости за изградњу терминала за прихват и збрињавање са бродова и других пловних објеката, будући да у Србији не постоји инфраструктура за прикупљање и збрињавање отпада са бродова и сплавова.

Ведрана Драгичевић из Удружења за туризам Привредне коморе Србије навела је да то удружење интензивно сарађује са Агенцијом и подржава њен рад у погледу развоја марина. Нагласила је да ће Привредна комора Србије током идуће године учествовати на сајмовима туризма и наутике у земљи и иностранству, где ће интензивно представљати пројекте који доприносе побољшању наутичког туризма у Србији и позвала Агенцију да на поменутим скуповима презентује пројекат ''Пробуди Дунав''.

Шеф лучке капетаније Београд, Милан Николић, похвалио је напоре Агенције за уређењем области марина. Подвукао је да је од почетка пандемије забележен велики број новоуписаних пловила и новорегистрованих плутајућих објеката, што указује на то да се Србија окреће ка рекама. Информисао је учеснике конференције о нормирању области водног саобраћаја у домену категоризације међународних и међудржавних пловних путева и истакао да је за безбедност пловидбе од изузетног значаја подизање свести и подстицај за полагање испита за управљаче чамцима, имајући у виду да се Србија налази на речном ауто-путу Европе.

Јасна Симовић, представница Министарства трговине, туризма и телекомуникација, рекла је да је Србија земља изузетних наутичких потенцијала и оценила да је за развој производа речног туризма важно одржавање оваквих скупова, као и рад на уређењу области марина.

Стална комуникација, размена искустава, развој нових инфраструктурних пројеката и промовисање наутичких могућности наше земље допринеће томе да марине постану значајан сегмент путничког водног саобраћаја у Србији, закључено је на конференцији.