• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Одржане четврте годишње консултације

Агенција за управљање лукама одржала је редовне годишње консултације са Групацијом за луке и пристаништа, Групацијом за речно бродарство и Групацијом за бродске агенте. Консултацијама су поред групација Привредне коморе Србије, присуствовали и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дунавске комисије, Дирекције за водне путеве и Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу и других релевантних државних институција.

Вук Перовић, в.д. директора, отворио је састанак и истакао да је Агенција у 2018. години обележила - петогодишњицу од оснивања. Према његовим речима, Агенција је остварила значајне резултате у претходном периоду. Проглашено је 17 лучких подручја, успостављена је јасна евиденција промета робе и путника на рекама, а у текућој години започете су активности у области управљања отпадом у лукама.

Говорећи о будућим плановима, он је рекао да се очекује да ће се проглашењем свих лучких подручја завршити прва фаза уређења лучке области. Додао је да друга фаза подразумева инвестирање у изградњу лучке инфраструктуре, те да је Агенција издвојила значајна средства за финансирање пројектно- техничке документације у наредном периоду. ,,Одзив релевантних субјеката и државних институција на данашњим консултацијама најбољи су показатељ да смо остварили један од најважнијих циљева- отворен дијалог са учесницима у водном саобраћају. Уверен сам да ћемо заједничком сарадњом у идућој години наставити да остварујемо добре резултате’’, закључио је Перовић.

Вељко Ковачевић, в.д. помоћника министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре најавио је да водни саобраћај очекују велика улагања. Подсетио је да је крајем новембра потписан финансијски уговор између Владе Србије и Европске инвестиционе банке о улагањима у речну транспортну инфраструктуру, вредан 100 милиона евра. Ковачевић је рекао да су најважнији пројекти који ће се финансирати из аранжмана са ЕИБ реконструкција бродских преводница ,,Ђердап 1’’ и ,,Ђердап 2’’, проширење капацитета Луке Смедерево, уређење пловног пута реке Саве и уређење критичних сектора на заједничком делу Дунава између Србије и Хрватске. ,,Циљ је да водне путеве у Србији интегришемо у европску транспортну мрежу. Реализацијом планираних пројеката очекујемо да се учешће водних путева у превозу робе удвостручи у наредних неколико година’’, казао је Ковачевић.

Представници групација истакли су да је 2018. година била изузетно тешка за пословање, превасходно због ниског водостаја пловних путева који је пратио сезону. Осврнувши се на велики број учесника на овогодишњем састанку, објаснили су да годишње консултације пружају могућност лучким оператерима, бродарима и бродским агентима да изнесу своје мишљење и сугестије, у циљу унапређења пословања и водног саобраћаја уопште.

Током активне дискусије закључено је да би у рад форума требало укључити и друге државне институције и инспекцијске службе, као и да се консултације у наредном периоду одржавају на полугодишњем нивоу.