• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Одржане годишње консултације Агенције за управљање лукама

Агенција за управљање лукама одржала је пете редовне годишње консултације са Групацијама за луке и пристаништа, речно бродарство и бродске агенте. Kонференцији је присуствовало више од 80 учесника, међу којима су се поред групација Привредне коморе Србије нашли и представници Дунавске комисије, Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Туристичке организације Србије, ЈВП ,,Србијаводе’’ и ,,Воде Војводине’’, Привредне коморе Војводине, Саобраћајног факултета и других релевантних државних институција.

Вук Перовић, в. д. директора Агенције истакао је да је 2019. година била изузетно успешна за теретни и путнички саобраћај на рекама у Србији. Према његовим речима, очекује се да ће се до краја ове године у српским лукама претоварити око 13,5 милиона тона терета, односно 10 одсто више него у претходној години.

Kада је реч о путничком саобраћају, Перовић је навео да је овогодишња наутичка сезона рекордна. Међународна путничка пристаништа у Србији дочекала су 1.539 пристајања крузера, за трећину више него у прошлогодишњој сезони. Број укрцаних и искрцаних путника већи је за 30 одсто, па је тако забележено више од 208.000 употреба обале. Поред тога, на иницијативу Агенције, након више од три деценије поново је успостављена бродска линија између Kладова и Турн Северина, којом је од јуна превезено више од 6.000 путника. Велико интересовање за новоуспостављену бродску линију представља подстрек за афирмацију све траженијег линијског саобраћаја, рекао је Перовић. Говорећи о путничком саобраћају, подвукао је да је Агенција у претходном периоду интензивно радила на отварању нових међународних путничких пристаништа и промоцији крузинга кроз пројекат ,,Пробуди Дунав’’.

Влада Србије је на предлог Агенције до сада прогласила 21 лучко подручје, међу којима је 10 теретних лука и осам међународних путничких пристаништа. Очекује се да ће у наредном периоду бити проглашена још четири лучка подручја, међу којима је и прва марина у Србији у општини Kладово, навео је Перовић и додао да су марине нова развојна шанса и важан сегмент водног путничког саобраћаја у Србији.

Сања Ђуришић, председница Групације за луке и пристаништа истакла је да је 2019. година била боља за пословање од претходне, упркос периодима ниског водостаја. Похваливши сарадњу са Агенцијом у протеклих пет година, додала је да ће Групација и даље активно пружати допринос усмерен ка побољшању лучке области.

Дејан Трифуновић из Дунавске комисије рекао је да је Агенција у протеклом периоду спровела запажене активности како на интерном тако и на међународном плану. Према његовим речима, Дунавска комисија подржава одржавање стручних скупова попут годишњих консултација, имајући у виду да на најбољи начин омогућавају заједничко проналажење решења за успешнији водни саобраћај. Трифуновић је представио планове Дунавске комисије за наредни период који подразумевају нове инвестиције, дигитализацију и хармонизацију процедура у циљу поспешивања водног транспорта. Најавио је наставак Interreg пројекта DAPhNE кроз формирање новог пројектног конзорцијума DIONYSUS. Додао је да је Агенција позвана да учествује у наставку пројекта захваљујући вредном раду током трајања активности на DAPhNE пројекту.

Током дискусије учесници су се сложили да годишње консултације пружају могућност лучким оператерима, бродарима и бродским агентима да иницирају активности којима би се унапредила област водног саобраћаја. Представници Агенције поновили су да ће та институција и даље бити отворена за сва питања, нове иницијативе и стручну подршку.

До сада највећи одзив учесника консултација Агенције представља одраз добре сарадње свих субјеката у водном саобраћају, што је главни предуслов за развој ове гране транспорта, закључено је на конференцији.