• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Одржане треће редовне консултације

Агенција за управљање лукама одржала је треће редовне годишње консултације са Групацијом луке и пристаништа и Групацијом за речно бродарство.

Састанку су присуствовали помоћник министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, представници Дирекције за водне путеве, Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу и Привредне коморе Србије.

Вук Перовић, в.д. директора Агенције, истакао је да су редовне консултације од састанака прерасле у озбиљан форум на којем се чује и разматра мишљење свих учесника. Додао је да је су значајни помаце у овој области видљиви, као и да је заједнички циљ- развијен, уређен и конкурентан водни саобраћај у Србији, све ближе.

Говорећи о резултатима Агенције у претходних годину дана, Перовић је нагласио да је, поред проглашења лучких подручја, један од приоритета био развој и промоција путничких пристаништа. Подсетио је да су у 2017. години путничка пристаништа у Смедереву и Кладову добила своје прве оператере, и да спремно чекају прве крузере у идућој наутичкој сезони.

Теретни саобраћај је упркос неповољним временским приликама, забележио одређен помак, рекао је Перовић. Према његовим речима, ове године се може очекивати да ће претовар терета на рекама у Србији премашити 10 милиона тона.

‘’Агенција ће у наредном периоду бити окренута ка развојним пројектима. Одлучили смо да кроз наш буџет инвестирамо средства у лучка подручја и инфраструктуру. Наставићемо да подстичемо ојачање домаћег линијског саобраћаја, упоредо са привлачењем страних туриста и крузера.’’ закључио је Перовић.

Помоћник министра Вељко Ковачевић оценио је годину на измаку као успешну. Навео је да је сарадњу ресорног Министарства и Агенције обележио заједнички, усклађен рад, орјентисан ка стварању повољних услова за пословање у области водног саобраћаја.

Ковачевић је најавио реализацију важних пројеката међу којима су проширење капацитета луке Смедерево, израда техничке документације и почетак радова на изградњи нове луке у Апатину као и просторни план за нову луку у Београду. Издвојио је и адаптацију преводнице на Ђердапу, багеровање шест критичних сектора на Дунаву и унапређење обележавања пловних путева.

’’Усвајањем измена Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама створиће се основ за доношење нових подзаконских аката, чиме ће се уредити област унутрашње пловидбе. Задовољан сам што могу да најавим да ће у новом Закону о буџету по први пут бити опредељено око 100 милиона евра за развој водног транспорта, и тим новцем ће се финансирати реализација најзначајнихиј пројеката.’’, подвукао је Ковачевић и поручио да је сарадња свих учесника у водном саобраћају предуслов за развој.

Одржане треће редовне консултације
Одржане треће редовне консултације