• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Онлајн курсеви UNCTAD-a

Конференција Уједињених нација трговину и развој (UNCTAD) одржаће ове године нови циклус онлајн курсева ,,Building Port Resilience Against Pandemics“ и ,,International Merchandise Trade Statistics“.

Курс ,,Building Port Resilience Against Pandemics“ представља подршку имплементацији мера и припрему за ублажавање непредвиђених ситуација везаних за пандемију у луци и на лучким терминалима. Намењен је лучким управама, лиценцираним лучким оператерима, релевантним државним институцијама и другим стејкхолдерима. Подељен је у четири модула и биће организован од 7. до 31. марта 2022. године.

Главни циљеви програма ,,International Merchandise Trade Statistics“ су подизање свести о статистици у домену трговине и њеним концептима и јачање капацитета кадрова који се баве обрадом и прикупљањем статистичких података. Трајање обуке је шест недеља, од 28. фебруара до 10. априла 2022. године.

Оба курса су бесплатна а више информација о распореду предавања и начину пријављивања заинтересовани могу пронаћи на следећим линковима:

Building Port Resilience Against Pandemics - https://tft.unctad.org/port-management/building-port-resilience/

International Merchandise Trade Statistics - https://tft.unctad.org/projects/trade-statistics/