• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Отворено седиште Транспортне заједнице у Београду

Седиште Секретаријата Транспортне заједнице Југоисточне Европе, чији је циљ развој саобраћајне мреже између Европске уније и земаља Југоисточне Европе, отворено је 13. септембра у Београду.

Транспортна заједница покрива све ове видове транспорта – од путног и железничког, преко речног, до поморског и ваздушног саобраћаја.

У наредном периоду очекују се даља улагања у развој домаће саобраћајне инфраструктуре како би регион био боље повезан и интегрисан, како међусобно, тако и са Европом. Између осталог, један од приоритета биће и унапређење железничке инфраструктуре, док у области водног саобраћаја Србија улаже више од 200 милиона евра, како би развила речни транспорт на Дунаву и Сави.

Секретаријат ће пружати подршку земљама региона у припреми и реализацији пројеката у области транспорта, јачању њихове међусобне повезаности, као и повезаности са Европском унијом, али и усклађивању законодавства и стандарда са оним у ЕУ.