• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Пет година од оснивања Агенције за управљање лукама

Агенција за управљање лукама обележила је пет година постојања. Реформа лучке области почела је 2010, усвајањем Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, а Влада Србије основала је Агенцију у марту 2013. године, са циљем да се успостави ефикасно функционисање водног саобраћаја и уреди лучки сектор.

Почетак рада обележили су многобројни изазови – лучка инфраструктура је била потпуно запостављена, није постојала јасна евиденција о промету робе на српским рекама, док се о путничком саобраћају мало водило рачуна. Након доношења измена Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама почело је решавање правног статуса лука, и ова област кренула је у правцу европских и светских трендова.

Првих пет година пословања Агенције донеле су значајне резултате. Проглашено је 17 лучких и пристанишних подручја, шест путничких пристаништа, а пристаништа у Смедереву и Кладову су прошле године добила лучке оператере чиме ће се знатно повећати број пристајања крузера и туриста. За ову годину се планира отварање путничког пристаништа у Голупцу чиме ће се употпунити туристичка понуда на Доњем Подунављу. Србија ће тако постати једна од незаобилазних и најатрактивнијих дестинација на Дунаву, а упоредо са привлачењем страних туриста, приоритет Агенције је афирмација и развој домаћег линијског саобраћаја који је претходних година потпуно запостављен и неискоришћен.

Систем наплате лучких и пристанишних накнада који је успостављен 2015. године, омогућио је по први пут релевантну евиденцију о количинама претовара робе и обиму путничког саобраћаја. Данас, на основу те евиденције, може се говорити о рекордних 10,5 милиона тона претоварене робе, готово 1000 пристајања путничких бродова и 70% претовара који се одвија у проглашеним лучким подручјима.

На пољу међународне сарадње Агенција се показала као успешан партнер. Поред учешћа на два важна европска пројекта, ,,Daphne'' и ,,Danube skills'' рад Агенције представљен је и у Кореји, Сингапуру, Нигерији, Ирској, као и у земљама Европске уније. Успостављена је сарадња са институцијама као што су UNDP, UNCTAD, EMSA, KOTRA.

Одговорним и транспарентним пословањем, две године заредом, остварен је суфицит прихода, који је уплаћен у буџет Републике Србије. Захваљујући раду Агенције, која од ове године планира значајна средства за инвестирање у инфраструктуру и развој пројеката из лучке области, после дужег времена ће се улагати у лучки сектор.

Посебна пажња се посвећује заштити животне средине, тако да ће се након израде Студије о управљању отпадом на рекама, створити услови за покретање значајних пројеката из ове области.

Током пола деценије постојања, Агенција за управљање лукама позиционирала се као организација која пружа стручну помоћ приликом планирања, изградње и реализације пројеката из лучке области, отворена за сугестије и иницијативе, и спремна на дијалог са свим учесницима у водном саобраћају.

У наредном периоду напори тима Агенције биће усмерени ка унапређењу конкурентности српских лука у међународним оквирима и стварању повољног амбијента за боље пословање.