• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Почетак примене софтверског решења ИЛИС

Агенција за управљање лукама ће од 01. јануара 2019. године званично пустити у рад Интегрисани лучки информациони систем- ИЛИС

ИЛИС ће прикупљати и обрађивати стварне податке о оперативном раду у свакој луци у Србији, као што су остварени обими претовара роба, број укрцаних и искрцаних путника и локације за претовар. Поред тога, ИЛИС ће омогућити праћење рада лучких оператера, а добијене информације биће коришћене за израду анализа потребних за дугорочне планове развоја лука. На тај начин, ИЛИС ће значајно допринети уређењу лучке области, будући да ће најважнији подаци о раду лука бити систематизовани и доступни на једном месту.

Корисници система ИЛИС уносиће податке у само неколико корака. Направљена је подела на путнички и теретни саобраћај, а одабиром једне од опција регистровани корисници ће из формиране базе података моћи да одаберу врсту пловила, терета, паковање и др.

Агенција је развила и имплементирала ИЛИС у оквиру међународног пројекта ,,Danube SKILLS’’ на којем успешно учествује као ИПА партнер. Идеја о креирању оваквог софтверског решења настала је у складу са стратешким усмерењем Владе Србије ка дигитализацији државне управе, у циљу поједностављења процедура, ефикасности и унапређења услуга.