• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Пораст претовара терета и путничког саобраћаја на рекама у Србији

Агенција за управљање лукама забележила је у првих шест месеци ове године значајна повећања обима теретног и путничког саобраћаја у односу на исти период претходне године. 

У српским лукама претоварено је 6,28  милиона тона терета, што представља раст од 14% у поређењу са првим полугодиштем 2018. године. Поред повећане привредне активности у Србији, на раст претовара терета утицала је стратешка опредељеност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да се водни саобраћај унапреди и уврсти у нови инвестициони циклус.

Најчешће претоварена врста терета и даље јесу шљунак, песак и камени агрегати, који заједно чине 21% претовара. Руде су на другом месту са уделом од 20%. Новину у структури представља скок претоварене количине житарица на треће место са учешћем од 18% док су на четвртом месту нафта и нафтни деривати који учествују са 12% у укупном претовару. Повољни услови на тржишту меркантилних производа допринели су томе да је количина претоварених житарица у првој половини 2019. године већа за готово 800 хиљада тона него након другог квартала прошле године. 

Почетак овогодишње наутичке сезоне, према подацима Агенције, обележио је раст броја пристајања крузера и прелазака обале. До 01. јула на међународним путничким пристаништима у Србији евидентирано је 601 пристајање крузера и 81.127 прелазака обале. Повећање броја пристајања крузера у односу на почетак наутичке сезоне 2018. године износи 16% док је број прелазака обале већи за 15,7%.   

Подаци Агенције показују да је највише пристајања остварено на међународном путничком пристаништу у Београду- 297, а следе Нови Сад и Доњи Милановац са 170, односно 91 пристајањем. Међународно путничко пристаниште у Голупцу дочекало је 34 пристајања. Од почетка године Влада Србије је на предлог Агенције прогласила два нова међународна путничка пристаништа- у Великом Градишту (Рам) и у Кањижи, које представља прво пристаниште на реци Тиси у Србији.

Мере Владе Србије и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за развој и отварање нових међународних путничких пристаништа резултирали су двоструко већим учешћем путничког саобраћаја у износу од 20% у укупно оствареним приходима Агенције.

Пратећи сталан и стабилан тренд раста теретног и путничког саобраћаја, предвиђања Агенције су да ће до краја године у лукама у Србији бити претоварено више од 13 милиона тона терета. Када је реч о путничком саобраћају, на међународним путничким пристаништима у овогодишњој наутичкој сезони очекује се око 1300 пристајања крузера, чиме ће се премашити прогнозе Стратегије развоја водног саобраћаја према којима ће се овај број пристајања остварити до 2025. године.