• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Портал електронских пријава донео уштеде трошкова пословања

Агенција за управљање лукама покренула је у августу 2016. године Портал електронских пријава (ПЕП). Портал представља апликацију за подношење пријава у теретном и путничком саобраћају и издавање фактура за наплату лучких и пристанишних накнада, на основу приспеле пријаве.

ПЕП је до сада забележио више од 70 одсто пријава које се Агенцији подносе електронским путем, па је тако у првих осам месеци 2018. године пристигло око 6000 електронских пријава.

Идеја о стварању овакве апликације пратила је стратешко усмерење Владе Србије ка дигитализацији државне управе, која за циљ има унапређење квалитета услуга, ефикасност, економичност и транспарентност рада. ПЕП је осмишљен како би се обвезницима и запосленима у Агенцији поједноставило свакодневно пословање, убрзало подношење пријава, уштедело време и смањили трошкови потрошног материјала за штампу, као и трошкови услуга слања пријава поштом. Према показатељима Агенције, током ове године остварена је уштеда од око 1000 радних сати.

Портал је у потпуности прилагођен корисницима, те ангажована лица корисника ПЕП-а без информатичког искуства могу радити у апликацији без потешкоћа, будући да се састоји од неколико веома једноставних корака. Извршена је јасна подела на теретни и путнички саобраћај, па одабиром једне од опција, регистровани корисник, из целокупне базе пловила, локација, врсте терета уноси све релевантне податке у пријаву. Пријава, која се шаље само једним ‘’кликом’’, у реалном времену стиже до запослених у Агенцији и омогућава им тренутну обраду.

Издавање фактура је у електронској форми, а сама комуникација са обвезницима је на тај начин је унапређена и олакшана. Једна од предности Портала је и двостепена контрола пријава увођењем најава, а могуће је подносити пријаве у име других правних субјеката са овлашћењем.

Агенција ће у наредном периоду наставити да развија ПЕП у правцу додатних уштеда, као и смањивања обима администрације.

Портал електронских пријава донео уштеде трошкова пословања

Портал електронских пријава донео уштеде трошкова пословања

Портал електронских пријава донео уштеде трошкова пословања