• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Посета луци у Баји

Представници Агенције за управљање лукама обишли су данас луку у мађарском граду Баји. Том приликом су са руководством луке разменили искуства о питањима од значаја за унапређење лучког сектора.

Током посете разговарало се о важности лука за развој привреде и индустрије у залеђу и о пројектима који за циљ имају „озелењавање“ лучке делатности. Лука у Баји је јавна мађарска лука и представља интермодални логистички центар, и у њој се претоварају различите врсте терета и врши контејнерски и ро-ро транспорт.

Организован је и обилазак „зеленог“ терминала, у склопу којег постоји пловило за прихват и складиштење опасног отпада и каљужних вода, као и место за обраду опасног и неопасног отпада. Представници Агенције упознали су домаћине са предстојећим плановима на пројекту „Зелене луке“, којим ће се у српске луке увести чиста енергија и смањити карбонски отисак водног саобраћаја.

Договорен је даљи наставак сарадње и размене примера добре праксе, како би луке на Дунаву постигле циљеве „зелене транзиције“.