• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Посета Специјалној луци у Панчеву

Представници Агенције за управљање лукама обишли су у четвртак, 23. јануара Специјалну луку у Панчеву.

Том приликом, са руководством овог привредног друштва разговарали су о даљим развојним плановима за терминал Специјалне луке.

,,Специјална лука'' д.о.о. је последња лука у власништву Републике Србије и током прошле године постала је четврти лиценцирани лучки оператер у Панчеву. Лучко подручје у Панчеву је тренутно највеће лучко подручје у Србији, укупне површине 128 хектара.