• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Потписани Уговори о обављању лучке делатности у Великом Градишту

Агенција за управљање лукама потписала је Уговоре о обављању лучке делатности снабдевања бродова погонским горивом, са компанијом ‘’НИС’’ а.д. Нови Сад и са конзорцијумом који чине привредна друштва ‘’Компанија Стокић’’ о.д. Велико Градиште и ‘’Сибир Инвест’’ д.о.о. из Пожаревца.

Лучка делатност одвијаће се на две бункер станице у општини Велико Градиште, у оквиру подручја граничног прелаза отвореног за одвијање међународног речног саобраћаја.

Уговор са сваким од будућих лучких оператера потписан је на период од 25 година. Укупна висина инвестиција за обе бункер станице износи око 7 милиона евра, који ће бити уложени у изградњу, постављање и одржавање објеката лучке инфраструктуре и супраструктуре на бункер станицама, као и у изградњу приступне саобраћајнице.

Представници Агенције и лучких оператера оценили су да је потписивање Уговора и почетак обављања лучке делатности значајно јер се пре свега подстиче и унапређује локална самоуправа, али и олакшава пловидба теретних бродова и крузера кроз Србију.

Потписани Уговори о обављању лучке делатности у Великом Градишту

Потписани Уговори о обављању лучке делатности у Великом Градишту