• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Претовар терета у српским лукама у порасту, на путничким пристаништима више од 1000 пристајања

Агенција за управљање лукама забележила је у првих девет месеци ове године значајан пораст обима теретног саобраћаја на рекама у Србији. До 30. септембра 2018. претоварено је 8,65 милиона тона робе. У односу на исти период претходне године, уочено је повећање од 1,75 милиона тона. Упркос ниском водостају, претоварено је 25,35% више робе него у прошлогодишња прва три квартала.

Најчешће претоварена врста терета, са најзначајнијим повећањем, јесу шљунак, песак и камени агрегати. Руде су на другом месту, захваљујући појачаним активностима у луци у Смедереву. Нафта и нафтни деривати су трећа најчешћа врста робе, док су житарице су забележиле пад у количини претовара и налазе се на четвртом месту. Скоро 72% терета претоварено је у проглашеним лучким подручјима, као резултат доследне примене законске регулативе и спровођења Акционог плана Владе Србије за развој водног саобраћаја.

Путнички саобраћај је у првих девет месеци 2018. године резултирао са више од 1000 пристајања крузера. На шест међународних путничких пристаништа до 01. октобра евидентирано је 1034 пристајања крузера, односно 16,5% више у поређењу са истим периодом претходне године. Подаци Агенције за управљање лукама показују да је број путника порастао за 21%, па је тако регистровано више од 142 хиљаде употреба обале од стране путника.

Највише пристајања крузера, од почетка сезоне до 01. октобра, забележено је у Београду-530, затим у Новом Саду 314 и у Доњем Милановцу 131. На међународно путничко пристаниште у Голупцу, које је са радом почело у априлу 2018. године, до краја септембра пристала су 34 крузера. Путнички саобраћај током 2018. године учествовао је са готово 12% у укупно оствареном приходу од наплате лучких и пристанишних накнада.

Пратећи показатеље и тренд раста у теретном и путничком саобраћају, предвиђања Агенције су да ће се до краја године у српским лукама претоварити рекордних 12 милиона тона терета, док се на међународним путничким пристаништима у овогодишњој наутичкој сезони очекује више од 1100 пристајања крузера.