• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Пристаниште у Шапцу добило оператера

Агенција за управљање лукама потписала је Уговор о обављању лучке делатности са привредним друштвом „ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ” д.о.о., чиме је ово правно лице постало оператер на међународном путничком пристаништу у Шапцу.

Уговор је потписан на период од десет година а обавезе оператера предвиђају улагања у одржавање лучке инфраструктуре и приступног пловног пута.

Агенција је реализовала инвестицију у изградњу инфраструктуре међународног путничког пристаништа у Шапцу, које је отворено у децембру прошле године

Шабац је једна од локација које су обухваћене пројектом „Заплови Србијом“. Циљ пројекта је изградња недостајуће наутичке инфраструктуре: марина, пристаништа и понтона за каналски и линијски саобраћај, као и подизање свести јавности о предностима наутике за промоцију земље и повећање прихода.

Отварањем пристаништа у Шапцу употпуњена је инфраструктура за крузинг на реци Сави. У наредном периоду радиће се на успостављању линијског бродског саобраћаја који ће повезивати Шабац, Сремску Митровицу и Београд.

Rezultati 2023