• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Привредна комора Србије и Агенција организују Округли сто на тему дефинисања мреже марина на Сави и доњем Подунављу

Усвајањем измена и допуна Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, које су ступиле на снагу у јуну 2018 године, Агенцији за управљање лукама додељена је надлежност утврђивања лучког подручја за марине, односно пристаништа за посебне намене на водном путу намењена за прихват, чување и опрему пловила која служе за рекреацију, спорт и разоноду Поред тога, Агенција ће издавати одобрења за обављање лучке делатности у маринама.

Имајући у виду значај ове гране саобраћаја и њену спону са туризмом, позитивне економске ефекте и утицај на развој привреде у Србији, Агенција за управљање лукама у сарадњи са Удружењем за туризам Привредне коморе Србије организује Округли сто на тему „Дефинисање мрежа марина на Сави и доњем Подунављу“.

Округли сто ће се одржати 07. новембра 2018. године у 10 часова, у просторијама Привредне Коморе Србије, Сала 2, Ресавска 13-15, 11000 Београд.

Пријаве за учешће на Округлом столу можете слати на адресу електронске поште office@aul.gov.rs. Контакт телефон за све информације: 011 6556 531.