• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Проглашена прва марина у Србији

Влада Србије, на предлог Агенције за управљање лукама, усвојила је Уредбу о утврђивању лучког подручја пристаништа за посебне намене- марине у Kладову. Kладово је тако постало прва проглашена марина у Републици Србији.

Имајући у виду важну улогу коју марине имају у развоју путничког водног саобраћаја, као перспективан вид туризма, Агенција је у претходном периоду уложила напоре како би се ова област уредила.

На седници Владе усвојена је и Уредба о утврђивању лучког подручја пристаништа за сопствене потребе у Голупцу- каменолом ,,Јеленска стена’’. Овом уредбом утврђује се лучко подручје пристаништа за сопствене потребе у складу са Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. Године, документима просторног и урбанистичког планирања и планским документима који се односе на управљање водама.

Уредбе можете пронаћи ОВДЕ.