• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Пуштен у рад RPA софтвер

Агенција за управљање лукама пустила је у рад софтверско решење за роботску аутоматизацију пословних процеса ,, Robotic process automation''- RPA.

RPA је технологија која уз помоћ софтверских робота аутоматизује низ мануелних и поновљивих процеса у свакодневном пословању. Основни циљ робота је да реплицирају интеракцију човека са корисничким софтверима. Роботи преузимају рутинске задатке који се састоје од утврђених корака и убрзавају њихово решавање. Коришћењем ове напредне технологије поспешују се продуктивност рада, креативност и експедитивност.

Владимир Павловић, руководилац Центра за опште послове истиче да ће робот моћи да обрађује електронске пријаве, израђује решења за наплату накнада и шаље их електронском поштом обвезницима. ,, Софтвер ће убрзати свакодневне процесе рада. Запосленима ће омогућити да фокус свог деловања преусмере са шаблонских радњи на контролу рада робота као и на сложене задатке аналитике и стратешко планирање. Поред тога, примена RPA унапредиће систематизацију података о промету терета и обиму путничког саобраћаја'', каже Павловић.

Према његовим речима, Агенција је у претходних пет година интензивно радила на развоју и примени информационих технологија у свакодненом пословању. Пратећи стратешке циљеве Владе Србије усмерене ка дигитализацији државне управе, имплементирани су програми који поједностављују рад запослених и обвезника.

Потенцијал информационих система које је израдила Агенција у потпуности је искоришћен током трајања ванредног стања уведеном због пандемије болести ковид 19. Процењује се да су запослени били у могућности да, радећи од куће, реализују више од 90% пословних процеса.

Портал електронских пријава, систем за управљање документацијом (ДМС) и за размену података као и ,,Track and trace’’ софтвер за праћење пловила допринели су томе да су се стручни послови Агенције могли одвијати безбедно и подједнако ефикасно и у условима пандемије.

Агенција ће у наредном периоду наставити да унапређује постојећа софтверска решења и уводи у рад нове информационе технологије. Уштеде времена и олакшане административне процедуре значајно ће утицати на повећање квалитета услуга.