• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Развојни пројекти Агенције у Смедереву

Директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић посетио је Смедерево и састао се са градоначелником Јованом Бечом и сарадницима. Том приликом разговарали су о развојним пројектима у области водног саобраћаја у том граду.

Перовић је истакао да Агенција, поред осталог, активно ради на развоју марина у Србији. ,,Студија развоја микролокација мреже марина на Дунаву и Сави, коју је Агенција израдила, предлаже Смедерево као једну од потенцијалних локација за будућу марину. У претходном периоду инвестирали смо у израду потребне документације за проглашење лучког подручја пристаништа – марине у Смедереву. Непосредна близина тврђаве, мноштво туристичких, спортско-рекреативних и културних садржаја, представљајују предности ове микролокације на Дунаву. Поред тога, у оквиру активности на пројекту „Пробуди Дунав“, разговарали смо о наредним корацима у погледу промоције крузинга у Смедереву и о томе шта Смедерево, као средњовековна престоница Србије може да понуди страним туристима. У складу са тим, једна од тема састанка била је и измештање старе луке на нову локацију и премештање међународног путничког пристаништа у центар града. На тај начин, простор око тврђаве био би ослобођен за развој пуних туристичких могућности. Наш циљ је да Смедерево, као локацију са значајним потенцијалима за крузинг и марину позиционирамо на европским наутичким мапама“, закључио је Перовић.

Градоначелник Смедерева Јован Беч истакао је да град поседује велики туристички потенцијал, а да ће уређењем марине то тек доћи до изражаја. „Град ће у сарадњи са Агенцијом за управљање лукама у наредном периоду бити максимално ангажован око припремања све неопходне документације. Са обзиром на то да је Агенција започела са израдом студије за проглашење марине на Дунаву, након тога следи и израда пројектне документације за добијање грађевинске дозволе. Такође, желим да нагласим да је постигнут и договор да се спроведе чишћење марине, као и стављање у функцију пристана, односно линијског саобраћаја где би пристајали туристички бродови у Смедереву“. Градоначелник Беч је рекао да су у наредном периоду договорени састанци како би се цео процес убрзао, а Смедерево постало једна од значајних туристичких атракција у Србији, што узимајући у обзир све наведено тај град и јесте.

Перовић и Беч обишли су локацију будуће марине као и смедеревско међународно путничко пристаниште. Сагласили су се да ће будући инфраструктурни пројекти у области путничког водног саобраћаја умногоме унапредити економски развој на локалу и повећати приходе од ове привредне гране.