• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Влада РС дала сагласност на Одлуку о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада

Влада РС је дана 26.03.2015 год, закључком 05 број 401-3347/2015, усвојила Одлуку о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада.

Решење Владе је објављено у "Службеном гласнику РС" број 30/15 од 27. марта 2015. године.

Одлуку о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада можете преузети овде.