• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Састанак Транспортне Заједнице у Драчу

Агенција за управљање лукама учествовала је на Техничком комитету за водни саобраћај и мултимодалност, у организацији Транспортне Заједнице. Састанак је одржан у Драчу и окупио је представнике регионалних партнера са Западног Балкана и учеснике из међународних организација.

Током скупа разговарало се о развоју дигитализације у области водног транспорта, досадашњим активностима у погледу уређења законодавног оквира и о јачању људских капацитета.

Агенција је представила остварене резултате и анализу претовара терета и превоза путника на рекама у Србији. Поред тога, истакнут је значај укључивања српских лука на основну и свеобухватну Трансевропску транспортну мрежу (TEN-T), чиме ће се допринети повећању мобилности и пребацивању више терета на унутрашње водне путеве.

Проширење мреже омогућиће основу за даље инвестирање у лучку инфраструктуру и оснажиће даљи развој лука, које представљају стратешки важне тачке једне земље, закључено је на састанку.