• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Састанак Транспортне Заједнице у Италији

Агенција за управљање лукама учествовала је на Техничком одбору за водни саобраћај и мултимодалност, који је одржан у италијанском граду Чивитавекија, у организацији Сталног Секретаријата Транспортне Заједнице. Састанку су присуствовали представници регионалних партнера са Западног Балкана и међународних организација.

Тема скупа била је унапређење ефикасности процеса у одвијању лучке делатности. Представљени су примери добре праксе медитеранских лука, међу којима је и Чивитавекија.

Агенција је презентовала остварене резултате и анализу претовара терета и превоза путника на рекама у Србији. Поред тога, упознала је учеснике састанка са спроведеним активностима и наредним корацима у оквиру пројекта „Заплови Србијом“.

У склопу догађаја организована је посета лучком оператеру у луци Чивитавекија и путничком терминалу за крузере „Америго Веспучи“.

Заједничка сарадња и стална размена искустава, информација и иницијатива представљају значајан предуслов за побољшање ефикасности европских речних и морских лука, закључено је на састанку.