• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Ступио на снагу нови подзаконски акт Агенције

Агенција за управљање лукама усвојила је и објавила Правилник о обавезној садржини плана и програма за обављање лучке делатности и студије економске оправданости за инвестицију.

Правилник прописује обавезне елементе које морају да садрже план и програм за обављање лучке делатности као и студија економске оправданости за инвестиције за период за који се тражи одобрење.

Документ је ступио на снагу 24. априла 2023. године.

Текст Правилника можете пронаћи ОВДЕ.