• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Технички комитет Транспортне Заједнице

Агенција за управљање лукама учествовала је на састанку Техничког комитета Сталног Секретаријата Транспортне Заједнице, посвећеном водном саобраћају и мултимодалности. Скуп је окупио је регионалне партнере са Западног Балкана и државе посматраче – Грузију, Молдавију и Украјину. Састанку су присуствовали и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Дирекције за водне путеве.

Тема састанка била је напредак партнера у погледу испуњења мера предложених у Акционом плану Транспортне Заједнице за водни саобраћај и мултимодалност.

Током трајања комитета Агенција је информисала учеснике састанка о предстојећим изменама на TEN-T мрежи, када је реч о српским лукама. Према најављеним изменама, основна мрежа би требало да обухвати још једну луку на Дунаву, у Панчеву, док ће на свеобухватну мрежу бити укључене три српске луке – Смедерево, Сремска Митровица и Прахово. Планирано проширење мреже олакшаће проток роба, повећати мобилност и допринети пребацивању више терета на унутрашње водне путеве.

У оквиру Техничког комитета организован је обилазак луке у Новом Саду, као једне од лука на основној (core) TEN-T мрежи. Представљени су радови које лучки оператер, компанија DP World а.д. Нови Сад изводи на инфраструктури вертикалног кеја и отвореног складишта за потребе контејнерског терминала. Ови пројекти представљају најважније улагање у лучку инфраструктуру, чиме се повећава безбедност и ефикасност лучких услуга. У складу са Уговором о обављању лучке делатности, који су Агенција и DP World потписали 2019. године, укупне планиране инвестиције оператера у инфраструктуру и супраструктуру износе у 35 милиона евра.

Инвестиције у лучку инфраструктуру унапредиће унутрашњи водни саобраћај, како би био препознат као најпогоднија грана транспорта за превоз већих количина терета.