• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Тродневна обука о легислативи Европске уније у области поморства

Национални тренинг о поморској легислативи Европске уније (In- country training on EU Maritime legislation) одржан је у просторијама Агенције за управљање лукама, у периоду од 26.-28. септембра. Организатор обуке је Европска агенција за поморску сигурност - ЕМСА.

Састанцима су присуствовали представници Агенције за управљање лукама, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства екологије, Министарства рударства и енергетике, Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу и Министарства комуникације и саобраћаја Босне и Херцеговине.

Гостујући предавачи из агенције ЕМСА, Ана Бизозеро и Николас Кацулис, истакли су да је циљ курсева превасходно помоћ земљама кандидатима за чланство у Европској унији да што ефикасније прилагоде своје законске прописе у области водног саобраћаја европској легислативи. Бизозеро је додала да се тренинзи организују у оквиру пројекта "Учешће земаља кандидата у раду ЕМСА".

Током тродневних предавања, учесници су кроз интерактивни рад, добили прилику да се упознају са радом ЕМСА-е, свим кључним законским прописима ЕУ у области водног саобраћаја, важећим директивама и конвенцијама.

Пројекат "Participation of enlargement countries in EMSA’s work" почео је у октобру 2015., и трајаће 30 месеци, до априла 2018. Средства за финансирање овог важног пројекта одобрила је Европска комисија.

Тродневна обука о легислативи Европске уније у области поморства

Тродневна обука о легислативи Европске уније у области поморства

Тродневна обука о легислативи Европске уније у области поморства

Тродневна обука о легислативи Европске уније у области поморства

Тродневна обука о легислативи Европске уније у области поморства