• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

У Сингапуру одржан курс о развоју лука

Вук Перовић, в.д. директора Агенције за управљање лукама, похађао је и успешно завршио курс ‘’Развој лука и конкурентности’’ који је одржан у Сингапуру од 08. до 12. јануара. Петодневни курс организовало је Министарство спољних послова Сингапура, и окупио је представнике државних институција, лучких оператера и најважнијих доносиоца одлука у лучкој области из различитих крајева света.

Теме које су обрађиване на курсу односиле су се на међународну трговину, бродарство, значај лучке индустрије, стратешко планирање, финансирање, управљање ризицима и промоцију лучке делатности. Посебну пажњу предавачи су посветили обуци кадрова, људским ресурсима и безбедности у лукама.

Према речима организатора, развој лучке делатности у Сингапуру резултирао је ширим економским бенефитима као што су отварање нових радних места и развој инфраструктуре. Лука у Сингапуру друга је на свету по количини претовареног терета, одмах након Шангаја, и повезана је са 600 лука у 120 земаља. ‘’На темељу наших искустава и политике развоја лучке делатности, организовали смо курс ‘’Развој лука и конкурентности’’. Наша жеља је да свим учесницима помогнемо да разумеју кључну улогу лучке области у економији Сингапура, и да кроз наш пример осигурају и унапреде сталну конкурентност својих лука’’, закључено је током обуке.

У Сингапуру одржан курс о развоју лука
У Сингапуру одржан курс о развоју лука
У Сингапуру одржан курс о развоју лука