• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Учешће Агенције на међународном скупу о превозу пољопривредних производа Дунавом

Конференција о превозу пољопривредних производа Дунавом одржана је 3. новембра у мађарском граду Сексарду, у оквиру међународног пројекта DIONYSUS. На скупу је учествовала Агенција за управљање лукама, као ИПА партнер на поменутом пројекту. Догађај је окупио представнике пројектних партнера, лучких управа, оператера, бродара, произвођача и трговаца пољопривредних производа.

Циљ конференције био је обједињавање закључака регионалних радионица, одржаних у претходном периоду. Теме којима се догађај бавио биле су трендови у области трговине пољопривредним производима у међународном контексту, улога лука у претовару житарица и тренутни изазови у сектору водног саобраћаја.

Срђа Љешевић, руководилац Центра за лучку делатност, представио је резултате онлајн скупа „Луке и промет пољопривредних производа на средњем Дунаву“, који је Агенција организовала у децембру прошле године у склопу пројекта DIONYSUS. Према његовим речима, на регионалној радионици разговарало се о актуелном законском оквиру, стратегијама, инфраструктурним пројектима и обиму претоварених житарица на Дунаву. Нагласио је да су се учесници радионице сагласили да је значајно радити на одржавању пловних путева, ефикасности лука и бољем повезивању региона.

Стална размена искустава и информација, као и покретање иницијатива за нове пројекте представљају предуслов за унапређење области превоза пољопривредних производа унутрашњим водним путевима, закључено је на конференцији.