• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Учешће на конференцији ,,Port Management Week’’

Директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић учествовао је на конференцији ,,Port Management Week’’. Конференцију је организовао Програм Уједињених нација за трговину и развој (UNCTAD).

Програм за управљање лукама UNCTAD TRAINFORTRADE већ 26 година подржава лучке заједнице из Европе, Африке, Азије, Латинске Америке и Кариба у развоју ефикасног и конкурентног лучког сектора.

Према речима организатора скуп одржан је у циљу дискусије и размене знања о кључним темама у вези са одрживим развојем. Лучке управе и оператери из целог света разговарали су о климатским променама, заштити животне средине, дигитализацији и сајбер безбедности у контексту лука.

Током трајања конференције, Перовић је говорио на панелу посвећеном отпорности на климатске промене у лукама. Присутне је упознао са лучком делатношћу у Србији и развојним пројектима Агенције. Осим тога, осврнуо се на важност политика Европске уније – Зелени договор, NAIADES III и Зелену агенду – у погледу декарбонизације лука и њихове резилијентности на климатске изазове.

Агенција ће наставити да учествује у програму TRAINFORTRADE, имајући у виду да сарадња са UNCTAD-ом омогућава праћење примера добре праксе и актуелних трендова у лучком сектору.