• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Улога речних лука у европској водоничној транзицији

Европска федерација речних лука (EFIP) објавила је став о развоју водоника у речним лукама. ЕУ је препознала водоник као један од главних енергетских чинилаца у будућности, који ће помоћи у испуњењу циљева зелене енергетске транзиције. Самим тим, то захтева транзицију европске логистичке и енергетске мреже. Важну улогу у том процесу имаће речне луке.

Став федерације наглашава кључну улогу речних лука у европској водоничној транзицији. Луке, као мултимодална чворишта, олакшале би примену одрживих водоничних технологија у циљу декарбонизације индустрије, логистике и транспорта, истовремено подстичући економски развој и отварање нових радних места.

EFIP истиче да ће водоник бити у средишту енергетске транзиције ЕУ. У складу са тим, луке и лучке управе морају почети да дефинишу правац и улогу у овој транзицији, како би се она успешно спровела у будућности.

Употреба одрживих технологија водоника у речним лукама може значајно смањити емисије гасова стаклене баште и загађење ваздуха. Луке имају значајан потенцијал да у наредним годинама буду локални добављачи водоника и дистрибутивна чворишта. На тај начин убрзава се усвајање водоничних технологија.

Поред тога, федерација скреће пажњу на изазове који би могли успорити имплементацију поменутих одрживих технологија и препоруке за превазилажење тих изазова, као што су инвестиције, правни оквир и свеобухватна стратегија.