• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Унапређење путничког водног саобраћаја у Републици Србији

Ауторски текст министарке трговине, туризма и телекомуникација Татјане Матић за пети број newsletter-a "Луке&Марине"

Чињеница да европском унутрашњом водном мрежом активно саобраћа флота од скоро два милиона пловила, почев од чамаца на весла, преко једрилица и великих моторних јахти, говори у прилог потребе за систематичним и планским приступом овој делатности.

Узлазни развојни тренд наутичког туризма последњих деценија поуздана је индиција да тржиште показује све већу заинтересованост за најатрактивније туристичке локације на обалама река и у обалном залеђу. Претпоставка је да ће се у предстојећем периоду тражња за производима и услугама наутичког туризма у оквиру укупног европског Дунавског региона и даље повећавати, тако да Србија треба значајније да се укључи на ово тржиште и узме активно учешће. При томе се првенствено мисли на инвестирање у инфра и супраструктуру којом ће се обезбедити услови за прихват и услуживање потреба појединачних пловила која су све присутнија и у нашем сектору Дунава. Осим тога, у циљу унапређења овог туристичког производа неопходно је такође обезбеђивање чартера (изнајмљивање пловила – rent-a-boat сервис), који су код нас прилично слабо заступљени.

Из тих разлога је, сагласно Акционом плану Стратегије, МТТТ приступило оживљавању наутичке привреде у Републици Србији кроз инвестиционе програме којима се стимулишу активности у обнову постојеће и изградњу нове наутичке и пратеће инфра и супраструктуре као битног сегмента у наутичкој понуди наше земље. То се пре свега односи на интензивније ширење мреже марина, пристана и привезишта за рекреативна (индивидуална) пловила, као и на комплетирање постојећих и отварање нових међународних путничких пристаништа.

Даље активности су свакако усмерене на унапређење конкурентности наутичког туризма у Србији на међународном тржишту, чиме би се обезбедило позиционирање наутичког производа и платформа за активности у области међународне сарадње са земљама Подунавља.

Активности на унапређењу путничког водног саобраћаја код нас базирају се и на Меморандуму о разумевању у области наутичког туризма на унутрашњим пловним путевима, који су потписали Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Агенција за управљање лукама, у којем је препознат значај инвестирања у изградњу и отварање нових међународних путничких пристаништа и марина.

Комплетан текст министарке Татјане Матић биће објављен у шестом годишњем Билтену Агенције за управљање лукама.