• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Унапређење заштите од поплава

Ауторски текст Горана Пузовића, директора ЈВП ,,Србијаводе“ за шести годишњи Билтен Агенције за управљање лукама

Догађаји који су обележили 2021. годину, али и неколико претходних указали су на убрзано мењање климе и чињеницу да климатске промене нису будућност већ садашњост.

Период од 2014. године до данас обележиле су различите природне појаве са катастрофалним последицама у целом свету, попут поплава, пожара, земљотреса, клизишта. Ни нашу земљу нису заобишли овакви догађаји и сведоци смо поплавних таласа који су захватили велике делове Србије. Поред тога што се повећава количина падавина, појачава се и њихов интензитет.

Више није питање да ли ће се нешто десити, него када и где! Да ли имамо одговор на оно што нам се данас дешава и што ће се дешавати у наредним годинама?

Одговор је у превенцији, одговор је у озбиљном, посвећеном и систематичном раду, као и у планирању и повезивању свих чинилаца одбране, како на нивоу државе, тако и на нивоу локалних самоуправа.

Оваква дешавања чине задатак одбране и заштите од поплава и клизишта још тежим и одговорнијим. Након 2014. године Влада Републике Србије препознала је значај улагања у област заштите од поплава, што је омогућило ЈВП „Србијаводе“ да у периоду опоравка у сарадњи са државним институцијама оствари изузетне резултате.

Данас, ЈВП „Србијаводе“ предузеће су које има сјајну сарадњу са свим деловима државног система, као и са локалним самоуправама, али и међународним организацијама и фондовима за развој. Наши инжењери развијају иновативни водопривредни информациони систем, укључени су у готово све међународне организације и комисије, где стичу нова знања и вештине, које свакодневно примењују у развијању наших система.

У периоду 2014 – 2021. године, коришћењем финансијских извора које је обезбедила Влада Републике Србије, ЈВП „Србијаводе“ је реализовало 17 капиталних инвестиција за унапређење заштите од поплава на најугроженијим подручјима у Србији.

Систем заштите од поплава у Србији чине бројни водни објекти у јавној својини: 2.142 км насипа, 4.942 км канала за одводњавање са 54 црпне станице, 43 брана са акумулацијама.

ЈВП „Србијаводе“ реализовало је преко 700 пројеката којима је циљ да обезбеде сигуран живот поред река за све грађане.

Интензивна сарадња са свим релевантним чиниоцима у сектору вода један је од примарних циљева ЈВП „Србијаводе“.

На пољу међународне сарадње ЈВП „Србијаводе“ учествује у раду Дунавске и Савске комисије, УНЕСКО-а и других међународних организација са задатком да достојно репрезентује нашу земљу.

Сарадња са Агенцијом за управљање лукама одвија се дуги низ година кроз комуникацију на свакодневном нивоу, учешће на заједничким пројектима, а посебно се истиче Споразум о реализацији прве фазе пројекта изградње марине у Великом Градишту, који је потписан ове године. Захваљујући овом веома значајном инфраструктурном пројекту, општина Велико Градиште добиће марину и на тај начин се уврстити међу атрактивне дестинације за наутичаре, а тиме ће се повећати видљивост наутичких потенцијала Србије и иностраним туристима приближити културно-историјске знаменитости и природна богатства наше земље.

Даље активности су свакако усмерене на унапређење постојећих и изградњу нових инфраструктурних пројеката. У циљу размене знања које би допринело равномерном развоју, као и развоју Дунавског региона и лучког сектора наставиће се сарадња са пројектним партнерима и релевантним институцијама. Овакви пројекти доприносе увећању друштвеног богатства Републике Србије које се огледа у производњи трајних употребних вредности које ће користити будуће генерације.

Право на воду је основно животно и људско право, а наш задатак је то право омогућимо сваком нашем грађанину. У наредном периоду нас очекују још интензивније климатске промене, које ће све ове задатке учинити још тежим и сложенијим. И зато, једино константним улагањем и превентивним деловањем можемо се надати сигурнијој будућности за ове, као и за генерације које долазе.