• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

UNCTAD и Циљеви одрживог развоја

Агенда за одрживи развој 2030 представља глобални акциони план за човечанство, планету и просперитет. Са својих 17 Циљева одрживог развоја (ЦОР), подразумева инклузиван и универзалан напредак на основу три стуба одрживог развоја: економског, социјалног и еколошког. Остварење циљева захтева нови ниво сарадње свих актера у националној и међународној сфери.

„SDG Pulse“ приступа циљевима са становишта података и статистике. Како би у потпуности имплементирали и пратили напредак у остваривању циљева одрживог развоја, доносиоцима одлука је потребна тачна, благовремена, релевантна и доступна статистика. Иако се доступност и квалитет података стално побољшавају, и даље постоји потреба за јачањем статистичких капацитета, унапређењем рада са подацима на свим нивоима доношења одлука и проналажењем иновативних приступа за праћење одрживог развоја.

Са више од педесет година експертизе у области трговине и развоја, програм Уједињених Нација - UNCTAD спроводи програме како би помогао земљама да напредују ка бројним циљевима одрживог развоја. Такође UNCTAD развија и имплементира методологије за мерење неколико индикатора ЦОР-а, укључујући оне који су у њиховој надлежности. У извештају UNCTAD-a који се може пронаћи на линку https://sdgpulse.unctad.org/sdgs/ , одабрани циљеви и индикатори одражавају широк мандат ове организације на међусобно повезаним питањима трговине, инвестиција, финансија, технологије и одрживог развоја.