• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Уписана три нова лучка оператера

Агенција за управљање лукама издала је три нова Решења и Уверења о упису у регистар лучких и пристанишних оператера.
Решења су добили "Naftachem" из Сремске Каменице, "НИС а.д. Нови Сад" и "Granexport d.o.o." из Панчева.

У регистар лучких и пристанишних оператера Агенције уписано је 14 лучких оператера, од којих је 12 у активном статусу.

Уписана три нова лучка оператера
Уписана три нова лучка оператера