• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Усвојен Предлог уредбе за Голубац

Управни одбор Агенције за управљање лукама усвојио је на 36. седници, одржаној 11. децембра Предлог уредбе о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Голупцу.

Предлог уредбе биће упућен Влади Републике Србије на усвајање.

Управни одбор усвојио је и Годишњи програм рада и Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2018. годину.