• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Усвојене две уредбе о утврђивању лучких подручја

Влада Републике Србије на седници одржаној 28. марта 2019. године усвојила је Уредбу о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Панчеву и Уредбу о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Кањижи.

Изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја у Панчеву проширено је постојеће лучко подручје.

Лучко подручје међународног путничког пристаништа у Кањижи утврђено је у складу са са Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године, документима просторног и урбанистичког планирања и планским документима који се односе на управљање водама. Поред тога, утврђено лучко подручје у Кањижи представља прво међународно путничко пристаниште на реци Тиси у Србији. 

Влада Србије је на предлог Агенције за управљање лукама до сада усвојила 21 уредбу о утврђивању лучких подручја, од којих се осам уредби односи на међународна путничка пристаништа. 

Текстове уредби можете пронаћи ОВДЕ