• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Важно обавештење лучким и пристанишним оператерима

Имајући у виду најаве и упозорења Хидрометеоролошког завода за наредни период, Агенција за управљање лукама предузмима све планско - превентивне мере у циљу отклањања могућих негативних утицаја најављених елементарних непогода.

Молимо Вас да нас одмах контактирате о свим битним дешавањима у раду лучких и пристанишних оператера, а нарочито о ванредним догађајима и прекидима у процесу рада који су наступили као последица хидрометеоролошких прилика у Републици Србији.

Посебно подсећамо на потребу придржавања свих важећи прописа, као и поступака и процедура које се примењују у оперативном раду лучких оператера у условима ванредних хидрометеоролошких прилика.

У случају ванредних дешавања, молимо Вас да контактирате дежурне запослене у Агенцији за управљање лукама:

Срђа Љешевић, руководилац Центра за лучку делатност, телефон 062 88 90 613, адреса електронске поште: srdja.ljesevic@aul.gov.rs

Информације можете доставити и на адресу електронске поште office@aul.gov.rs